Privacy statement

Bij het aanvinken van dit vakje geeft u de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) toestemming uw persoonsgegevens op te slaan tot eind 2019. Op 31-12-2019 worden alle via deze site verzamelde persoonsgegevens vernietigd.

Het project ‘Watt Nou! Jongeren over energie’ is een initiatief van de NMU samen met 12 Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. In dit samenwerkingsverband treedt de NMU op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens die via de Swipocratie worden geregistreerd. De NMU is daarbij tevens het eerste aanspreekpunt.

Indien u via de Swipocratie uw contactgegevens achterlaat en behoort tot de beoogde doelgroep (16 t/m 25 jaar oud, woonachtig in de betreffende gemeente), dan ontvangt u van ons nadere informatie over de live-sessie in uw gemeente, de uitkomsten van de Swipocratie-campagne, en de wijze waarop de resultaten van de Swipocratie en de live-sessie worden verwerkt. U kunt zich te allen tijde bedenken en alsnog uw persoonsgegevens laten verwijderen.

De persoonsgegevens die u via de Swipocratie aan ons doorgeeft worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens kunnen uitsluitend worden ingezien door daartoe bevoegde medewerkers van de NMU en Soulcreatives, de ontwikkelaar van de Swipocratie.

Heeft u praktische of inhoudelijke vragen over de Swipocratie of het project ‘Watt Nou! Jongeren over energie’ dan kunt u zich wenden tot a.vanden.berg@nmu.nl.

Heeft u vragen over uw privacy en het uitoefenen van uw rechten op grond van de toepasselijke privacywetgeving (zoals inzage, rectificatie en wissing) dan kunt u zich wenden tot de Functionaris gegevensbescherming van de NMU via info@nmu.nl. Zie tevens de privacy verklaring van de NMU via www.nmu.nl/privacy/.

Terug naar het aanmeldformulier